You are currently viewing Lake of Three Eyes

Lake of Three Eyes

Lake of Three Eyes
Mikkel Wettre

Venue
Kunstgarasjen (Bergen, NO)

Dates
January 14th – February 27th 2022

FeLT Member Mikkel Wettre’s Solo Show is ongoing until Sunday, 27 February 2022. 

Utstillingen viser arbeider fra de siste tre år.

Tematisk arbeider jeg med persepsjon, og spesielt det jeg oppfatter når oppmerksomheten er et annet sted og jeg ikke egentlig følger med. Jeg er opptatt av ubevisste prosesser og betraktningen av fenomener som befinner seg i ytterkanten av synsfeltet og i periferien av min oppmerksomhet.

I utstillingen behandler jeg oppmerksomhet og samspillet mellom signaler og strukturer, der tilpasning og finstemming av materialer beskriver min opplevelse av terskelen mellom det ubevisst tenkte og sansbart erkjente. Overflatene representerer et skjæringspunkt mellom substanser der kontaktflatene fikseres i leire, pigmentert pulverlakk eller speilende krom, og hvor teksturene materialiserer en ufokusert årvåkenhet som er flyktig og i kontinuerlig forandring.

Arbeidene er knyttet til undersøkelser av endrede bevissthetstilstander og til fysiologiske prosesser i øynene og hjernen der de tekniske prosessene er hentet fra industriell produksjon, og fra teknikker som brukes ved produksjon av komponenter som inngår i elektronikk og datamaskiner. Ved å sette de materielle forutsetningene for teknologi i sammenheng med den visuelle erfaringen, prøver verkene å uttrykke noe om at de fysiologiske forutsetningene for bevissthet er beslektet med de kreftene som er involvert i styringen av teknologiske innretninger.

Utstillingen er produsert med støtte fra Billedkunstnernes Vederlagsfond, institutt for design ved Universitetet i Bergen og institutt for produktdesign ved OsloMet.
Text from Kunstgarasjen

 

To learn more about Mikkel Wettre